"Моралът е поставен на нечовешки изпитания в България"
-- доц. Кристиан Таков
~*~
"Път не се дава на добрите - в България се дава път на удобните"
-- доц. Кристиан Таков
~*~
"...на прекалено много, твърде отговорни постове, има ужасяващо много некадърници.
 Тези некадърници твърде лесно се превръщат в негодници."
-- доц. Кристиан Таков
~*~
"Когато някой е некадърен, е много по-склонен да стане неморален..."
-- доц. Кристиан Таков
~*~