Контакт

Предпочитаният от мен начин за контакт е чрез електронна поща. Рядко влизам в ICQ, не ползвам Skype, социални мрежи и други подобни шлаки също недолюбвам. Можете да ми пишете на български, английски, немски, руски, испански или френски.
I prefer to be contacted via e-mail. I seldom use ICQ, I don’t use Skype and really dislike social networks, etc. You may contact me in bulgarian, english, german, russian, spanish or french.

mail: vierko at gmail dot com
openpgp: ID FCCD58C9, F8ED 943A B7D1 D3F8 0818 94F7 0791 93EB FCCD 58C9