За учебниците ни. Без още нещо.

Учебниците ни по медицина в България не стават за сериозно четене. Успяват да ни задоволят едва до студентско ниво, може би до конкурс за специализация. Повече не. Добавяйки и сериозното количество технически и лексикални грешки, съчетано с писането понякога на крайно невярна информация, действително става доста трудно да се ползва подобен материал за подготовка. Може би е по-удачно да се ползва думата _нежелателно_, а не “трудно”.
Разбира се, винаги има изключения. Да, изключения. 🙂
За щастие продължават да се издават учебници, които се опитват да ни върнат надеждата. А ние на това и се надяваме. 🙂

One thought on “За учебниците ни. Без още нещо.

  1. Елена КостадиноваNo Gravatar

    Наистина , въпреки че съм едва 2 курс, забелязвам,че по-голямата част от учебниците са или преведени от чужди такива, или са написани объркващо, често пъти съдържащи невярна информация, при което ние студентите отиваме на изпит, мислейки си , че имаме горе-долу добри знания и се оказва, че наученото от нас не е точно така в действителност…И като по-удачен вариант остава за нас да търсим чуждоземски учебници, които в повечето пъти е трудно да бъдат намерени на хартиен носител или са прекалено скъпи, а и освен това трябва да си ги превеждаме… разбира се, няма как да има перфектен учебник по каквото и да е било, но би било хубаво да се обръща по-голямо внимание при преиздаването им на редакцията.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *