Конспект за зачисляване на специализация по офталмология

1. Филогенеза и онтогенеза на зрителния анализатор.
2. Анатомия на орбитата.
3. Анатомия на слъзния апарат.
4. Анатомия на клепачите.
5. Анатомия па двигателния апарат на окото.
6. Анатомия на роговицата и склерата.
7. Анатомия на увеята.
8. Анатомия на ретината.
9. Зрителни пътища и центрове.
10. Светлоусещане. Адаптация. Смущения в адаптацията.
11. Цветоусещане. Теория на цветното зрение. Разстройство на светлоусещането. 12. Зрително поле. Методи за изследването му. Патологични изменения в зрителното поле.
12. Формено зрение. Зрителна острота. Зрителни таблици. Принципи при изследването.
13. Физична и клинична рефракция. Еметропия и аметропия. Методи за изследване на рефракцията – субективни и обективни.
14. Астигматизъм. Хиперметропия – определение, клиника, корекция.
15. Акомодация и смущения в акомодацията. Пресбиопия.
16. Бинокулярно зрение.
17. Миопия – определение, клиника, лечение. Усложнения на миопията.
18. Заболявания на орбитата – клиника и лечение.
19. Аномалии в положението на клепачите. Възпалителни заболявания на клепачите – диагностика и лечение.
20. Заболявания на слъзните пътища – диагностика и лечение. Микробиологично изследване.
21. Остри катарални конюнктивити, гонороични конюнктивити, дифтерия на конюнктивата -диагностика, клиника, лечение, профилактика. Микробиологично изследване.
22. Хронични конюнктивити. Сенен и медикаментозен конюнктивит. Трахома.
23. Вирусни конюнктивити.
24. Медикаментозно лечение в офталмологията.
25. Тумори на клепачите и конюнктивата.
26. Птеригиум и пингвекула. Дистрофии и дегенеративни заболявания на роговицата. Трофични кератопатии
27. Кератити – клиника, лечение, изход.
28. Вирусни кератити.
29. Оперативно лечение при мътнини на роговицата. Рефрактивна хирургия на роговицата.
30. Епидемичен кератоконюнктивит. Пролетен катар. Скрофулозен кератоконюнктивит.
31. Заболявания па склерата – диагностика и лечение.
32. Класификация на възпалителните заболявания на увеята.
33. Ирити и иридоциклити – етиология, диагностика и лечение.
34. Хориоретинити – етиология, форми, лечение.
35. Синдромни увеити. Панувеити.
36. Тумори на увеята.
37. Заболявания на лещата – клиника и лечение. Операции при катаракта.
38. Диабет и око. Лазерно лечение.
39. Съдови заболявания на ретината. Увреждания при хипертонична болест.
40. Дегенерации на ретината – класификация, диагностика.
41. Отленване на ретината- класификация, диагностика, хирургическо лечение.
42. Ретинобластома.
43. Патология на стъкловидното тяло – лазерно и оперативно лечение.
44. Възпалителни и съдови заболявания на зрителния нерв. Токсични поражения. Атрофия на зрителния нерв – първична и вторична.
45. Застойна напила. Заболявания на хиазмата и централната част на зрителния
46. анализатор.
47. Зеница. Нормални и патологични зенични реакции.
48. Глаукома. Класификация, диагноза, диференциална диагноза.
49. Вторична глаукома. Ексфолиативен синдром.
50. Медикаментозно и хирургично лечение на глаукомата.
51. Съдружно кривогледство – лечение и профилактика. Амблиопия.
52. Паралитично кривогледство. Диференциална дианостика със съдружно кривогледство.
53. Имунологични проблеми в офталмологията.
54. Генетични проблеми в офталмологията.
55. Контузии на очната ябълка и придатъци.
56. Проникващи наранявания на очната ябълка.
57. Термични и химични изгаряния на окото. Първа помощ. Профилактика на очния травматизъм.
58. Спешна помощ в офталмологията.
59. Синдром па „сухото око”. Професионални очни увреждания.
60. Тропични и паразитни заболявания на окото.
61. Слепота – определение, степени, епидемиология. Профилактика на слепотата.