Конспект за зачисляване на специалност по Фармакология

А. ОБЩА (ФУНДАМЕНТАЛНА) ФАРМАКОЛОГИЯ

  1. Предмет и клонове на фармакологията, връзка с други науки, исторически преглед. Видове дроги и основни лекарствени препарати.
  2. Лекарство – определение, произход и наименования. Принципи на ATC класификацията на лекарствата. Етапи при създаване на нови лекарства. Хранителни, минерални и витаминни добавки.
  3. Трансмембранен транспорт, резорбция и разпределение на лекарствата.
  4. Метаболизъм и екскреция на лекарствата.
  5. Лекарствено действие и лекарствен ефект. Неререцепторни механизми на лекарственото действие. Видове действия и ефекти на лекарствата. Връзка между химическа структура и лекарствено действие.
  6. Рецепторни механизми на лекарственото действие. Трансдукционни сигнални механизми и видове рецептории Зависимост доза-ефект и време-ефект.
  7. Фактори, от страна на организма, модифициращи лекарственото действие.
  8. Фактори, от страна на околната среда и лекарствата, модифициращи тяхното действие.
  9. Явления при многократно прилагане на лекарствата.
  10. Лекарствени взаимодействия на фармацевтично и фармакокинетично ниво. Инхибитори и индуктори на CYP450 и P-гликопротеина.
  11. Лекарствени взаимодействия на фармакодинамично ниво.
  12. Взаимодействия на лекарствата с наркоманогенни лекарства и с основни клинично-лабораторни тестове
  13. Нежелани ефекти, свързани с особености във фармакодинамиката и фармакокинетиката на лекарствата.
  14. Спорт и допинг-препарати. Лекарства и шофиране.
  15. Нежелани ефекти, свързани с променена реактивност на организма към лекарства. Мутагенен и канцерогенен ефект на някои лекарства.
  16. Лекарствена органна токсичност (нефротоксичност, хепатотоксичност, хематотоксичност, невротоксичност, офталмотоксичност и др.).
  17. Лекарствена зависимост: видове и особености.
  18. Увреждане на плода от лекарства, никотин, алкохол, хероин и други лекарства (ембрио- и фетотоксичност). Рискови категории за бременност на лекарствата.
  19. Антидоти. Принципи на антидотната терапия.

Б. СПЕЦИАЛНА (СИСТЕМНА) ФАРМАКОЛОГИЯ

  20. Общи и местни анестетици.
  21. Сънотворни и седативни лекарства.
  22. Антиепилептични лекарства.
  23. Антипаркинсонови лекарства.
  24. Антипсихотици.
  25. Анксиолитици.
  26. Антиманийни лекарства. Антидепресанти.
  27. Психостимуланти. Ноотропни лекарства. Психозомиметици.
  28. Опиоидни аналгетици.
  29. Холинергична медиация и принципи на фармакологичното й повлияване.
  30. Холиномиметици.
  31. М-холинолитици.
  32. Миорелаксанти с централен и периферен механизъм на действие.
  33. Адренергична медиация и принципи на фармакологичното й повлияване.
  34. Адреномиметици.
  35. Адренолитици.
  36. Хистамин и антихистаминови лекарства.
  37. Серотонинови агонисти и антагонисти. Нехормонални пептиди, цитокини и растежни фактори – фармакотерапевтично значение.
  38. Ейкозаноиди и фармакологичното им повлияване.
  39. Азотоксидергични и пуринергични механизми в дейстивето на някои лекарства.
  40. Лекарства, прилагани при сърдечна недостатъчност (инотропни лекарства)
  41. Калциеви антагонисти и блокери на системата ренин-ангиотензин-алдостерон.
  42. Антиаритмични лекарства
  43. Антиангинозни лекарства
  44. Антихипертензивни лекарства.
  45. Периферни вазодилататори. Капиляротонични, венотонични и антихемороидални лекарства.
  46. Антимигренозни лекарства. Антихипотензивни лекарства.
  47. Антиадислипидемични лекарства
  48. Диуретици. Уриколитични лекарства. Антидиуретични лекарства.
  49. Антиастматични лекарства.
  50. Антитусивни лекарства. Муколитични и други отхрачващи лекарства. Белодробни сърфактанти.
  51. Антиулкусни лекарства.
  52. Апетитовъзбуждащи, анорексигенни и антиеметични лекарства.
  53. Очистителни лекарства. Антидиарични лекарства.
  54. Спазмолитици. Холеретични и холекинетични лекарства. Хепатопротектори. Ензимни панкреатични лекарства.
  55. Утероактивни лекарства.
  56. Еритропоетични и левкопоетични лекарства.
  57. Плазма-заместващи разтвори. Лекарства, коригиращи алкално-киселинното равновесие. Лекарства за парентерално хранене.
  58. Хемостатични лекарства.
  59. Тромбоцитни антиагреганти, антикоагуланти, фибринолитици.
  60. Витамини, поливитамини, минерали и олигоелементи. Препарати, повлияващи цинковата и магнезиевата обмяна. Физиологични денонощни нужди.
  61. Хипоталамични хормони. Препарати, съдържащи хипофизни хормони.
  62. Тиреоактивни лекарства.
  63. Антидиабетични лекарства. Хипергликемизиращи лекарства.
  64. Естрогенни и антиестрогенни лекарства. Прогестини. Хормонални контрацептиви.
  65. Андрогени и антиандригени. Стероидни анаболни препарати.
  66. Препарати за лечение на еректилна дисфункция. Антиафродизиаци.
  67. Глюкокортикоиди и минералкортикоиди.
  68. Ненаркотични аналгетици и нестероидни противовъзпалителни лекарства. Антиревматоидни лекарства.
  69. Антиподагрозни лекарства. Лекарства, прилагани при остеопороза и нарушения в минералната обмяна.
  70. Фармакодинамика на противомикробните лекарства. Принципи на рационалната антибактериална терапия.
  71. Бета-лактамни антибиотици.
  72. Небета-лактамни антибиотици.
  73. Синтетични антибактериални лекарства.
  74. Противовирусни лекарства.
  75. Антимикобактериални лекарства.
  76. Антипротозойни лекарства.
  77. Антимикотични лекарства.
  78. Антихелминтни лекарства.
  79. Антисептици и дезинфектанти.
  80. Противотуморни лекарства.
  81. Имуностимуланти и имуносупресори.

В. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

  1. Б о я д ж и е в а, Н. и с ъ а в т. Лекарства, бременност и кърмене. Под ред. на Н. Бояджиева и Ив. Ламбев. Медицинско издателство “АРСО”, София, 2006.
  2. Б о я д ж и е в а, Н. и с ъ а в т. Фармакогенетика и генна терапия. Медицинско издателство “АРСО”, София, 2008 (под печат).
  3. К а р а и в а н о в а, М. (редактор). Фармакология. Изд. “АСИ”, София, 2003.
  4. К р у ш к о в, И в., И в. Л а м б е в. Фармакотерапевтичен справочник. VI изд. Медицинско издателство “АРСО”, 2007.
  5. Л а м б е в, И в. и сътр. Принципи на медицинската фармакология (с тестове). Под ред. На доц. Ив. Ламбев. Мед. и физк. ООД, София, 2006.
  6. Л а м б е в, И в. Лекарствени препарати. II изд. Медицина и физкултура, София, 2008 (под печат).
  7. *** Meдицинска фармакология (учебник за студенти по хуманна медицина). Под ред. на доц. Ив. Ламбев и проф. Н. Бояджиева. София, Медицинско издателство “АРСО” ЕООД, 2009.
  8. *** Стоматологична фармакология (учебник). Под ред. на проф. д-р Н. Бояджиева. Медицинско издателство “АРСО” ЕООД, 2004.
  9. *** Фармакология (учебник за студенти по медицина) – III издание. Под ред. на А. Белчева и П. Узунов. Издателство “Знание”, Ст. Загора, 2003.
  10. B e n n e t t, P. N., M. J. B r o w n. Clinical pharmacology. 10th Edition. London, Churchill Livingstone, 2008.
  11. K a t z u n g, B. G. (Editor). Basic & Clinical Pharmacology. 9th Edition. Appleton & Lange, East Norwalk, Connecticut, 2007.
  12. R a n g, H. P., M. M. Dale, J. M. R i t t e r. Pharmacology. 6th Edition. Chirchill Livingstone, London, 2007.
  13. T r i p a t h i, K. D. Essentials of Medical Pharmacology. 6st Edition. Jaypee Brothers. New Delhi, 2007.

4 thoughts on “Конспект за зачисляване на специалност по Фармакология

 1. begem0tNo Gravatar

  “Зависимост доза-ефект” – чудесно, значи се учи. Тогава какво прави курсът по хомеопатия в медицинска академия просто ума ми не го побира ?

  Reply
 2. ВиеркоNo Gravatar Post author

  По мое време нямаше такъв курс. 🙂 Имаше за разрежданията на Ханеман, но като част от общия курс по фармакология. Кратко и опознавателно за хомеопатията.

  Reply
 3. V.KunovaNo Gravatar

  Здраейте!Искам да попитам има ли някой конспект за зачисляване за специализация по гръдна хирургия?Благодаря предварително!

  Reply
  1. ВиеркоNo Gravatar Post author

   За съжаление аз нямам такъв. Мога да потърся, но няма да стане в близката седмица.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *