Ново ЯМР оборудване в Пирогов

В края на месец юни ще бъде открит новият ЯМР в Пирогов. Той ще се помещава на старото си място – в дъното на първия десен коридор, влизайки от главния вход на болницата. Оборудването е на фирмата Сименс и включва лидерът им при 1.5Т ямр системите – MAGNETOM Avanto 1.5T. Това ще бъде най-добрият ЯМР на Балканския полуостров, заедно с този в Истанбул. Миналата година Сименс доставиха за Първа Градска Болница подобен апарат, от по-нисък клас – MAGNETOM Essenza 1.5T.
С прецизност в изпълнението, от Сименс имаха точен график за последните два месеца – доставка на помощното оборудване, климатични инсталации, аварийни инсталации, доставка на самата машина. И така, през май машината бе доставена в 4 сутринта, за да бъдат избегнати неуредиците. Стената на помещението се разби, апаратът влезе, а 24 часа по-късно нямаше и следа от ремонтна дейност. Специалисти от офиса на Сименс в Истанбул дойдоха да изградят фарадеевата клетка. Следва проверка на системите, пълнене с течен хелий, за да се вдигне полето и… Пускане!

Машината в момента работи, интензивно тече обучение на персонала, като от месец юли ще започнат прегледите на пациенти – по Здравна Каса и платено.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *