Специализации медицина – 2012

На сайта на министерството на здравеопазването излязоха местата за специализации по медицински специалности за 2012 година. Приложение 1 е за медици, приложение 2 е за дентални медици и т.н. Тази година има доста места. Успех!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *