Ти знаеш ли какво?

Ей,Ти, знаеш ли какво? Не ще се надпреварваме до другото дърво. Понеже тъй е хладно, че го искам още тук – дъхът ти изнурен да ме обгърне, дори в дъжда проливен.