Humanity and Betrayal

– Знам, че ми изневеряваш, просто още не съм те хванала.
– Успокояващо.
– Не те ли притеснява?
– Не. По-добре е, че знаеш, отколкото да те разяждат съмнения. По-хуманно е.
– Изрод!