Пристигам със дъжда

 
Непостоянен съм, пристигам със дъжда:
очакват ли ме, все не идвам;
Пристигам ненадейно – неочакван,
подобно на порой, нали,
но и тогава съм за кратко…