Любовта е

Любовта е есента през зимата на пролетта.

P.S. Абсурдността (или не?) на подобно откровение, пристигнало в ума внезапно, следва да се дължи на фебрилността, която бавно разтапя мозъка.