Mother, woman, mother, woman

Нещо не разбрах. Това някаква професия ли е да си майка? Някакво метафизично състояние, което те извисява над обикновените нераждали жени? Питам понеже от доста време се случва някое възклицание да ми се набоде като песъчинка в окото, от вида на: “каква красива майка!”, “аз съм майка!” и други подобни.
Хубаво, майка е, красива е. Някак обаче акцентът се пренася върху майчинството, сякаш то е първопричината, от която следва жената (респективно женствеността), а не обратното. Щуротия – как можеш да бъдеш майка, ако не си жена? И, да, красива е, защото е жена. А, че е и майка, това е допълнение, ала не и самата есенция.
И подир това, още по-бруталната щуротия:
– Какво си постигнала?
– Родила съм 2 деца.