На пейката

 
На пейката през есента,
под звучни падащи листа,
във парк голям и разноцветен,
изпъстрен с твойта красота –
бъди до мен, поне до сутринта.