За занимавките на патките

Как пък не се намери една, _поне_ една патка, която да сподели в ТВ предаване или друга медия, че се занимава с:

1. Дефекти при графитните нанотръби
2. Среднопалеолитни ансамбли в Южна България (Горнотракийска низина)
3. GLP-1 и вагусова аферентна сигнализация при диабет тип II
4. Популационна биология на хидробионтите и други бентосни организми в Искър

Всички се изцепват, че се занимават с:
1. Астрология и нумерология на известните личности
2. Диетология и друг вид гладни диети (без медицинско образование)
3. Писателка, поетеса, колумнистка
4. Алтернативни методи на лечение (и други шарлатански номера)

Сладурско. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *