Помниш ли?

Помниш ли духът, който се промъква там… между тях, цъфналите черешови цветове? Цветчетата отдавна ги няма, оставили след себе си клони, натежали от едри плодове в гранатов цвят. Ако сега ги откъснеш, дали ще я усетиш? С мек, ала наситен вкус и кървавочервен ароматен сок, багрещ устните ти, да… Ти бе черешов цвят, тя сега е плод. Обнажен от сладостта й, с оцветени от аления сок устни. Или това е кръв от сластна и безумна целувка, оставена за жарък спомен…