Ти знаеш ли какво?

Ти знаеш ли какво?
Ще се надбягваме с дъжда до някое дърво. Или до второ, нека повече да ни намокри. Да беше хладно, та дъхът ти, изнурен, да ме обгърне. Но днес е топло и ще си открадна малко капки дъжд от теб, ако дадеш, с целувка.