NetBSD Marvell Yukon 88e8057 support

Мрежовият контролер Marvell Yukon 88e8057 (Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller; Yukon Ultra 2 chipset)1 все още не се поддържа от NetBSD (март 2013), за разлика от FreeBSD/OpenBSD, Linux и Solaris. Драйверът работи с този чип2, просто не го разпознава, нужни са някои дребни добавки: да се опише моделът в src/sys/dev/pci/pcidevs, да се добави в if_msk.c, да се регистрира в if_skreg.h и т.н.
Вече е докладвано за проблема, дано го оправят в близката година.

  1. Юкон е серия мрежови компоненти на Марвел, базирани на добре познатите чипове на SysKonnect (които Marvell придобиха преди десетина години). В *BSD поддръжката на тези мрежови карти (вградени или самостоятелни) е реализирана чрез sk и msk драйверите, написани първо за FreeBSD (sk) и OpenBSD (msk).
    NetBSD поддържа доста мрежови чипове на SysKonnect още от версия 2.0, а чипове на Marvell от версия 4.0, чрез портнатите драйвери от FreeBSD/OpenBSD.
    Marvell Yukon II са модерни гигабитови мрежови контролери, които имат добра поддръжка във FreeBSD и OpenBSD чрез msk драйвера. В NetBSD обаче липсва поддръжка на някои карти от серията Yukon II, като например 88Е8057, което се дължи на нови product ID, непознати на драйвера. []
  2. http://www.pcidatabase.com/search.php?device_search_str=Marvell+Yukon+88E8057&device_search=Search []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *